Tianjin, P.R. China
Tianjin Akzo Nobel Peroxides Co. Ltd.
24.5 km, Wai Huan Xin, west Side,
Beichen District
30040   Tianjin
PR China